Whiplash

Skador i nacken som uppkommit i samband med bilolyckor kallas oftast för whiplash- eller pisksnärtskador. Liknande skador kan man få av vilken som helst form av våld mot huvudet eller nacken.

 

Huvudet far oftast iväg först åt ett håll och sedan tillbaka igen med full kraft. Detta medför som regel skador på ledband och muskler. I samband med dessa skador kommer smärta i nacken, men också huvudvärk, yrsel, illamående och känselbortfall i skuldror, armar eller fingrar kan förekomma.

 

Vad kan vi göra?

Efter en noggrann genomgång av besvärens uppkomst, görs en ortopedisk och neurologisk undersökning. Har inte röntgenbilder tagits tidigare bör detta också göras för att man skall kunna få en så god uppfattning som möjligt om skadans omfattning.

 

Om det rör sig om muskelskador eller frakturer hänvisar vi direkt patienten vidare till sjukhus eller annan vårdinstans som på bästa sätt kan hantera skadan. Om vi däremot anser att besvären ligger inom det kiropraktiska behandlingsområdet kommer vi att påbörja behandling på sådant sätt att besvären kan läkas fortast möjligt utan att irritera den övriga vävnaden.

 

Utvecklad av Telluskiro Ltd.com Template av Joomla51.com